ESCO ECO ENERGIJA
Proizvodnja i distribucija energije
Vijesti u kategoriji: Novosti

U procesu toplifikacije grada Livna poduze?e ESCO ECO ENERGIJA D.O.O. u narednom periodu planira izvršiti instaliranje grijanja u stambenim zgradama u ulici Stjepana II Kotromani?a.

Na krovu gradske toplane izgra?ena je solarna elektrana snage 79 kW i uskoro se o?ekuje puštanje iste u probni rad.
Pretraga
Toplana

Prije rekonstrukcije

Nakon rekonstrukcije

Partneri

Anketa
Imate li u planu prelazak na neki alternativni oblik dobivanja energije?